Tulong Pinansyal

Humingi ng tulong sa pagpapababa ng mga singil

Mga Diskwento sa Bill

Tingnan kung kwalipikado ka para sa isang diskwento sa iyong buwanang singil sa enerhiya.

MCE Cares Credit

Kung naka-enroll ka sa CARE o FERA, maaari kang makatanggap ng $20 buwanang diskwento, at ang maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo ay maaaring makatanggap ng $25 buwanang diskwento sa mga singil sa kuryente.

California Alternate Rates for Energy (CARE)

Kung mayroon kang kwalipikadong kita, maaari kang makatanggap ng 35% na diskwento sa kuryente at 20% na diskwento sa natural na gas.

Family Electric Rate Assistance (FERA)

Kung nakatira ka sa isang sambahayan ng tatlo o higit pa na may mga kwalipikadong kita, maaari kang makatanggap ng 18% na diskwento sa kuryente.

Medikal na Baseline Allowance

Kung mayroon kang mga kwalipikadong medikal na pangangailangan, maaari kang makatanggap ng karagdagang gas at kuryente sa pinakamababang magagamit na rate, kasama ang abiso kung sakaling magkaroon ng Public Safety Power Shutoff (PSPS).

Tulong sa Pagbabayad ng Bill

Kung nagkakaproblema ka sa pagbabayad ng iyong singil sa kuryente at nakatanggap ka ng late payment o shut-off notice, makakatulong ang mga programang ito.

Arrearage Management Plan (AMP)

Kung naka-enroll ka sa CARE o FERA at may hindi nabayarang balanse ng bill, maaari kang makatanggap ng hanggang $8,000 para makatulong na bawasan ang iyong bill.

Relief para sa Energy Assistance sa pamamagitan ng Community Help (REACH)

Kung nakatanggap ka ng 15-araw o 48-oras na abiso sa disconnection, huli sa pagbabayad ng iyong bill, o nadiskonekta, maaari kang makatanggap ng energy credit na hanggang $1,000 batay sa halaga ng bayarin sa nakalipas na takdang panahon.

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

Ang pinansiyal na tulong na hanggang $3,000 bawat taon ay maaaring magamit upang matulungan kang makahabol sa mga huling singil sa enerhiya, kasama ang mga libreng upgrade sa kahusayan ng enerhiya upang mapababa ang iyong paggamit ng enerhiya.

Mga tanong?

Makipag-ugnayan sa amin sa info@mceCleanEnergy.org o tumawag sa (888) 632-3674, Lun–Biy mula 9 am hanggang 5 pm.

Maghanap ng Higit pang MCE Residential Solutions

Nag-aalok ang MCE ng maraming pagkakataon para makatipid ka habang pinoprotektahan ang kapaligiran. Mag-explore at matuto pa.

I-explore ang lahat ng MCE'ng mga programa at alok

Matuto pa
Maghanap ng higit pang mga paraan upang makatipid gamit ang MCE

Tingnan kung naglilingkod kami sa iyong lugar

Matuto pa
Hindi sigurado kung isa kang customer ng MCE?

Maghanap ng iba pang lokal, estado, at pederal na rebate at mga insentibo

Matuto pa
Gustong makatipid pa?

Mag-opt Up sa MCE Deep Green

Mag-opt In sa MCE Light Green

Pagbuo ng proyekto ng supply ng enerhiya

Punan ang form ng interes sa ibaba upang makapagsimula!

Kumpletuhin ang form sa ibaba upang magpahayag ng interes sa aming EV Instant Rebate o para sa anumang mga tanong na may kaugnayan sa mga EV o EV na insentibo. Makakatanggap ka ng sagot mula sa aming mga kasosyo sa Energy Solutions sa loob ng 2 araw ng negosyo.

Marketing, community outreach, creative, at paggawa ng event

Episyente sa enerhiya, EV, at pagpapatupad ng programa sa paglilipat ng pagkarga at pagsusuri

Mga serbisyo at konstruksyon na hindi nauugnay sa enerhiya

Kumonekta sa isang nakatuong coach ng enerhiya

Teknolohiya, pananalapi, at mapagkukunan ng tao